اجرای طرح مرمت و بهسازی مسجد علی ابن ابیطالب (ع)

1398/6/5
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، نشست حامد سیفیان معاون شهرسازی و معماری، سعید شاهمیر معاون اموراجتماعی و فرهنگی منطقه۱۲ و شهردار ناحیه ۳ با محمود لولاچیان جهت مساعدت در طرح مرمت و بهسازی محوطه مسجد علی ابن ابیطالب (ع) برگزار شد.
print