تمدید گواهینامه سیستم مدیریتHSE

1398/6/10
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، نشست تخصصی ممیزی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با حضور جمعی از معاونین و مدیران شهری منطقه۱۲ و متخصصان مؤسسه كيفيت مدبر سامانه آرين (QMS) برگزار شد.
گفتنی است سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)برای شهروندان شهری آرام، سالم و ایمن تأمین می کند و این مقوله در تمام کشورهای توسعه یافته در رأس امور قرار دارد.

print