بازدید معاون خدمات شهری شهرداری تهران از قلب طهران

1398/6/16
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به همراه محمد رضا ندرلو معاون خدمات شهری منطقه ۱۲ و جمعی از مدیران شهری از سطح منطقه ۱۲ بازدید کرد.
گفتنی است این بازدید از نواحی ۳و ۵ منطقه ۱۲ در راستای تامین سرانه های خدماتی مانند بوستان، میدان تره بار و... صورت پذیرفت.

print