ششمین روز از اجرای تعزیه در سبزه میدان

1398/6/16
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، در ادامه حضور شهردار قلب طهران در تکایا و حسینیه های سطح منطقه، علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ و مدیران منطقه در ششمین روز از اجرای مراسم تعزیه در سبزه میدان حاضر شدند و در کنار شهروندان عزادار به تماشای مراسم آیینی تعزیه نشستند.

print