کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در قلب طهران

1398/6/17
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، در راستای توانمندسازی مربیان آموزشی پهنه مرکز، شهرداری منطقه ۱۲ میزبان کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان با مشارکت انجمن بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان بود.
گفتنی است این کارگاه آموزشی در سوله بحران قلب طهران و با حضور جمعی از مربیان آموزشی برگزار شد.

print