کافه کتاب ترنجستان

1398/7/1
image

به مناسبت دومین سالگرد تاسیس انجمن ادبی ترنج محفلی ادبی با حضور اساتید شعر و ادب پارسی و شعرخوانی شاعران جوان برگزار می شود.
روز دوشنبه ساعت ۱۶ کافه کتاب ترنجستان میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام کافه کتاب ترنجستان.

print