بزرگداشت هفته تهران

1398/7/1
image

از تمامی علاقمندان و فعالین حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که تمایل دارند در بزرگداشت هفته تهران با شهرداری منطقه ۱۲ همکاری کنند دعوت بعمل می آید، پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۵ مهرماه به آدرس Shahradrimantagheh12@gmail.com ارسال نمایند.
print