تکریم و معارفه شهرداران نواحی ۱، ۴ و ۵

1398/7/23
image

جلسه معارفه شهرداران نواحی منطقه۱۲ با حضور سیروس نظریان آزاد معاون توسعه منابع انسانی، محمدرضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، در این جلسه سید مهدی موسوی به عنوان سرپرست ناحیه ۱، حسین سعدی پور به عنوان سرپرست ناحیه ۴ و حمید رضا غفاری به عنوان سرپرست ناحیه ۵ منصوب شدند.
گفتنی است در این جلسه از زحمات شهرداران سابق نواحی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

print