نشست ارزیابی زیست محیطی مناطق ۲۲گانه شهر تهران

1398/7/30
image

نشست تخصصی ارزیابی استراتژیک محیط زیستی سیاست ها، طرح ها و برنامه های جامع و تفصیلی شهر تهران به میزبانی شهرداری منطقه۱۲ در باغ نگارستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، این نشست تخصصی با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، رضا بصیری مژدهی معاون مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، فرزام پور اصغر نائب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، حمید جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۲ و مدیران محیط زیست مناطق ۲۲گانه صورت گرفت.
لازم به ذکر است در این نشست به بررسی طرح ها و سیاست ها و اثرات زیست محیطی پروژه ها و همچنین تاثیر تغییرات زیست محیطی بر توسعه پایدار شهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

print