بیست و چهارمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۲

1398/7/30
image

علی محمد سعادتی شهردار منطقه۱۲ به همراه معاون شهرسازی و معماری و روسای ادارات منطقه روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه در جلسه ملاقات مردمی با تعدادی از شهروندان قلب تهران دیدار و به بررسی درخواست های آنان پرداخت.
print