جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری منطقه ۱۲

1398/8/4
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، جلسه شورای معاونین و مدیران این منطقه با حضور علی محمد سعادتی شهردار قلب تهران و جمعی از معاونین و مدیران شهری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، گزارش عملکرد کارگروه های تخصصی کمیته ارتقا کیفیت زندگی در قلب تهران از سوی مصطفی حسینی کومله معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۲ ارائه شد.
در ادامه علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ طی سخنانی با تاکید بر لزوم توجه به اهداف تعیین شده برای کمیته ارتقا کیفیت زندگی، جدیت در رسیدگی به امور و خدمت رسانی به شهروندان را مهمترین معیار در قضاوت عملکرد مدیران خواند و از معاونین و شهرداران نواحی خواست تا با توجه به مقتضیات خاص منطقه ۱۲ نهایت تلاش خود را در جهت افزایش کیفیت خدمت رسانی به شهروندان شریف قلب تهران به کار گیرند.
گفتنی است در این جلسه میزان پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه های در دست اجرا توسط معاونت های تخصصی منطقه، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.

print