پیشرفت ۲۰ درصدی عملیات عمرانی بهسازی خیابان لاله زار

1398/8/6
image

منطقه ۱۲ از پیشرفت ۲۰درصدی عملیات عمرانی بهسازی خیابان لاله زار خبر داد و گفت: کسب‌وکار کسبه جزو اولویت ما در اجرای این پروژه است. به همین دلیل کار، تدریجی و با همکاری و هماهنگی کسبه پیش می‌رود.
علی محمد سعادتی گفت: در این پروژه بهسازی حد فاصل خیابان انقلاب تا جمهوری در دستورکار قرار گرفته و بخش شرقی خیابان در دست عملیات اجرایی است.

print