پویش دوشنبه های ورزشی با حضور کارکنان منطقه۱۲

1398/8/13
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، در راستای ترویج و گسترش ورزش همگانی طرح ورزش صبحگاهی تحت عنوان پويش دوشنبه های ورزشی ويژه كاركنان با هدف فرهنگ سازی عمومی و نهادینه کردن ورزش در سازمان ها و افزایش سلامتی عمومی کارکنان، مدیران شهری و پرسنل منطقه۱۲ در ساختمان مرکزی منطقه به ورزش صبحگاهی پرداختند.
print