چهارمین دوره جایزه بین المللی خشت طلایی تهران۲۰۱۹

1398/8/13
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، به مناسبت روز جهانی شهرها، چهارمین دوره جایزه بین‌المللی خشت طلایی تهران با شعار ایجاد «شهرهایی هوشمند، تاب آور و زیست پذیر برای همه»، با همکاری سازمان های تخصصی بین المللی با حضور مدیران ارشد شهری و دولتی در برج میلاد برگزار شد.
لازم به ذکر است در چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران۲۰۱۹ که با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه دامنه ارتباطات و تعاملات بین‌المللی برگزار شد، شهرداری منطقه۱۲ در بخش پروژه های معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری در راستای ساماندهی مراکز تاریخی _ فرهنگی تهران _ طراحی شهری_ محیطی بستر خیابان های منطقه۱۲، شایسته تقدیر شد.

print