بازدید شهردار ناحیه ۵ از سراهای محله

1398/8/13
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، حمیدرضا غفاری شهردار ناحیه ۵ از سراهای محلات آبشار و کوثر بازدید کرد و در خصوص وضعیت موجود و برنامه های سراها به بررسی مشکلات و معضلات موجود پرداخت.
print