اجرای طرح شهردار مدرسه ناحیه 3

1398/8/20
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12 در راستای اجرای طرح بیست و یکمین دوره انتخابات شهردار مدرسه با حضور محسن حاتمی شهردار ناحیه 3 در دبیرستان دخترانه حاتمی برگزار شد.

print