بازدید علی محمد سعادتی از پروژه های شهرسازی در سطح منطقه۱۲

1398/8/22
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ بهمراه حامد سیفیان معاون شهرسازی و معماری، محمدرضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست، محمد حسین کریمی معاون فنی و عمرانی، مصطفی حسینی کومله معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و چند تن از مدیران شهری منطقه از پروژه های شهرسازی در سطح منطقه ۱۲ بازدید کردند.
print