شهردار منطقه۱۲ از پروژه عمرانی موزه بانک ملی بازديد كرد

1398/9/11
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، در اين بازديد علی محمد سعادتی شهردار منطقه۱۲ بهمراه سعید شاهمیر معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار، سیدمهدی موسوی شهردار ناحیه يك و جمعی از مدیران شهری منطقه به منظور عملیات آماده سازی محوطه و بهسازی حیاط موزه ديدن كردند.
print