بازدید شهردار منطقه ۱۲ از کاخ موزه گلستان

1398/9/11
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، نشستی با حضور علی محمد سعادتی شهردار منطقه، آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، حامد سیفیان معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۲ و جمعی از مدیران شهری منطقه برگزار شد.
print