اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا

1398/9/11
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، محمدرضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست از اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا خبر داد: این طرح با همکاری شورایاری و دفتر نوسازی توسعه محله ای در ناحیه ۴ منطقه۱۲ در حال اجراست.
گفتنی است جمع آوری پسماند خشک با ماشین های ملودی در روزهای دوشنبه هر هفته از درب منزل شهروندان صورت می گیرد. شایان ذکر است طرح فوق مورد استقبال شهروندان قلب تهران قرار گرفت و این مشارکت مردمی رو به افزایش است.

print