موزه ملی ایران
بيشترين جلوه تاريخ موزه داري ايران را در ايجاد موزه ايران باستان بايد جستجو كرد. این موزه، نخستين موزه ملي ايران وموزه مادر است وهم زمان با مجموعه كاخ دادگستري شهرباني وزارت امور خارجه  وزارت جنگ وسر در باغ ملي بنا و درسال 1316 گشايش يافت.

در اين موزه آثار پيش از تاريخ وتمدن وهنر ايراني از هزاره ششم پيش از ميلاد و نيز كتيبه هاي سنگي آثار سفالي، زيورها ولوح هاي گلي ونقوش برجسته، مجسمه هاي فلزي وسنگي، تابوت هاي سفالي ولعاب دار، يادگار عهد هخامنشيان، پارتها، اشكانيان، سلوكي وساسانيان موجود است. از مشهورترین آثار این بخش پلکان تخت جمشید، مجسمه سردار اشکانی، جام طلایی هخامنشی و قطعه ای سرامیک از کاخ آپادانای شوش با نقش سرباز پارتی است.

اين موزه با 2744 متر زير بنا به دليل قدمت اشيا، در زمره يكي از موزه هاي مادر دنيا محسوب مي شود. طراحي ساختمان اين موزه به عهده " آندره گدار " فرانسوي بود و شكل ظاهري ساختمان الهام گرفته از طاق كسري انوشيروان ساساني است.

آدرس: خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر تلفن:66708473


print
rating
  نظرات