موزه ارتباطات


موزه پست و مخابرات در بهمن ماه 1369 به نام موزه پست شروع به كار كرد. اين موزه در يكي از قديمي‌ترين و شكيل‌ترين عمارت‌هاي دولتي تأسيس شده كه از دو طبقه متشكل ازسالن‌ها و غرفه‌هاي متعدد تشكيل شده و مكاني مناسب جهت بازديد مشتاقان ديدار آثارتاريخي و كهن است. در سال 1374، موزه پست به موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن و در 1378، به موزه پست و مخابرات تغيير نام داد. اين بنا در 1307 ش‌، در زمان وزراي قديم پست‌، صوراسرافيل و نظام‌الدين حكمت‌، با صرف هزينه پانصد هزار تومان و با مساحت 15000 متر مربع در خيابان سپه (امام‌خميني‌) تأسيس گرديد.

 استفاده از ستون‌هاي سبك نو هخامنشي در ساختمان یکی ازویژگی های معماری آن است که در منطقه‌اي فرهنگي تاريخي به نام ميدان مشق واقع شده كه  به غير از بناي وزارت جنگ‌ مقابل سردر باغ ملي كه متعلق به دوره ناصري است‌، ساختمان‌هاي اين محوطه در زمان وزارت جنگ پهلوي اول بنا شده است‌.

 موزه حدود 2279 متر مربع مساحت دارد. عمارت پست و گمرک تهران از پست ايالتي تهران (يال شرقي‌)، گمرك امانات پستي و دو قسمت ديگر تشكيل شده است كه در آينده نزديك به موزه فعلي اضافه خواهد شد.  موزه پست و مخابرات از هشت غرفه تشكيل گرديده كه در دو طبقه بنا قرار گرفته‌اند. طبقه اول شامل غرفه‌هاي تشريفات يا وزرا است كه شامل تصاويري از وزراي پست و تلگراف و تلفن‌، از اولين وزير تلگراف‌، علي قلي خان مخبرالدوله (1255 ش / 1293 ق‌) تا وزير وقت است‌. سالن تمبرهاي داخلي شامل 1100 سري تمبر از سه دوره قاجاريه‌، پهلوي و جمهوري اسلامي است و نيز دو ويترين مربوط به كليشه اديسون و كليشه تمبر احمدشاه‌، ماكت پستچي زمان قاجاريه و نمادي از كوچه پست، صندوق‌هاي پستي دوره پهلوي‌، انواع مهرهاي دستي‌‌، نمونه‌ مهرهای مصرفي دفاتر پست خارج از كشور، مهر روز جمهوري اسلامي‌، انواع حكم‌هاي دولتي‌، حكومتي‌، دستگاه‌هاي دستي و برقي قديمي نقش تمبر وابطال تمبر، دستگاه تايپ قديمي وويترين سيم و سرب و انواع پلمپ شكن‌، وسايل و پاكت‌هاي پست مالي‌، قاب عكس‌هاي وسايل پستي و تصاوير كاركنان پست دوره قاجار است‌. غرفه راه ابريشم يا سالن مركزي شامل انواع وسايل ارتباطي قديمي و حمل محموله‌هاي پستي اعم از ارابه‌، ماشين سه چرخ و هواپيما، ويترين‌هاي وسايل و هدايايي از كشورها، دولت‌ها و اشخاص مختلف‌، چندين نمونه از مجسمه‌هاي پستچي‌هاي زمان قاجار، نقشه راه‌هاي مختلف پستي و ارتباطي‌، صندوق‌هاي پستي قديمي زمان قاجار و در راهروهاي طبقه اول‌، پانل‌هايي از عكس‌هاي كاركنان پست قديم و پستچي‌هاي زمان قديم و ويترين وسايل اهدايي از شخصيت‌هاي مختلف است‌ طبقه دوم متشكل از سالن تمبر بين الملل و شامل قطعه‌هايي از تمبرهاي منتشره توسط 130 كشورعضو اتحاديه جهاني پست و هم‌چنين ويترين‌هاي افقي شامل پاكت‌هاي مهر روز، تمبر و پاكت‌هاي ارسالي از كشورهاي مختلف است‌. غرفه اشياي پستي شامل انواع ترازوهاي قديمي پست‌، نمونه صندوق‌هاي پستي كشورهاي مختلف. غرفه شماره يك مخابرات شامل انواع وسايل ارتباطي از مورس تا ماهواره زهره‌، تله تايپ‌، تلگراف‌، تلكس‌، فاكس است‌. غرفه شماره دو مخابرات شامل انواع دستگاه‌هاي تلفن مغناطيسي صد شماره‌اي قديمي‌، ديواري‌، دستگاه‌هاي ارتباطي قديمي مانند  گيرنده و فرستنده و تلفن بي‌سيم‌، و تلفن‌هاي مغناطيسي است‌. در طبقه دوم نيز بخش‌هاي اداري‌، سالن اجتماعات با گنجايش 100 نفر جهت نمايش فيلم و CD و نيز برگزاري جلسات و همايش‌ها و سالن كنفرانس  است‌. مهندس نيكلاي ماركوف طراح و شروع كننده عمارت و تمام كننده آن مهندس مظلوميان‌، از مهندسان شهرداري تهران‌، بوده است‌. در تركيب معماري بنا، هم سبك معماري دوره هخامنشيان و هم سبك معماري دوره اسلامي‌قابل تشخيص است.

آدرس: میدان امام خمینی، ابتدای خیابان امام خمینی تلفن: 66701028


print
rating
  نظرات