مدرسه دارالفنون (موزه تعلیم و تربیت)
سنگ بنای این مدرسه نخستين مدرسه عالي يا پلي‌تكنيك دوران جديد ايران به كوشش ميرزاتقي خان اميركبير وزير نامور عصر ناصرالدين شاه در سال 1266 قمري در شمال ارگ سلطنتی بنا نهاده شد. این بنا که هم اکنون در خیابان ناصرخسرو واقع و غیر فعال است‌ اولین مرکز کالج مانند ایران بود . نقشه بنا توسط میرزا رضای مهندس، که در زمان عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه، برای تحصیل به انگلیس رفته بود، تهیه و در اوایل سال 1266 ق به سرپرستی محمد تقی خان معمار باشی ساخته شد. چهار طرف حیاط مدرسه را پنجاه اتاق احاطه کرده و در برابر آن ها ایوانی گسترده است. نخستین در ورودی مدرسه به سوی خیابان ارگ بود و در کنونی که در خیابان ناصرخسرو است بعدها ساخته شد.

این بنا روز پنجم ربیع 1 سال 126۸یعنی  13 روز قبل از قتل امیر، به طور رسمی گشایش یافت‌. (روزي كه  اميركبير از كار بركنار شده بود و در كاشان به سرمي‌برد)

در سال 1312ه.ش بنای دارالفنون به علت فرسودگی به وسیله مارکوف روسی بازسازی گردید که همان بنای کنونی است.

اولین معلمان اين مدرسه را هفت معلم اتريشي تشكيل مي‌دادند و شماري مترجم فارسي زبان از ميان محصلان اعزامي به اروپا (1260 قمري) براي آنها برگزيده شده بودند. دانش آموزاني كه  بين شانزده و هيجده سال داشتند، از خانواده‌هاي اشراف زمان براي تحصيل در دارالفنون انتخاب شده بودند كه شمار آنها در ابتدا سي نفر بود و سپس به يكصد و پنجاه تن رسيد. در دوره‌هاي بعد معلمان ايتاليايي، فرانسوي و آلماني نيز براي دارالفنون استخدام شدند.  بخش‌هاي تحصيلي دارالفنون عبارت بودند از: دسته‌هاي مختلف نظام، پزشكي، جراحي، داروسازي، كان شناسي، هندسه، فيزيك، شيمي، علوم طبيعي، تاريخ،  جغرافيا، نقاشي، موسيقي و زبانهاي خارجي. تحصيل در دارالفنون مجاني بود و حتي به شاگردان لباس ويژه، ناهار و خرج تحصيل نيزپرداخت مي‌شد. دارالفنون سرآغاز آشنائي ايرانيان با علوم و فرهنگ جديد به شمار مي رود. روزنامه وقايع اتفاقيه در دارالفنون انتشار يافت و بسیاری از اولین اتفاقات علمی و فنی و هنری در این مدرسه صورت گرفته است. در حال حاضر مدرسه در اختیار وزارت آموزش وپرورش بوده و در حال مرمت و بازسازی می باشد تا در آینده به موزه و مرکز اسناد وزارت آموزش و پرورش اختصاص یابد.

آدرس: میدان امام خمینی، خ ناصر خسرو تلفن: 33111525


print
rating
  نظرات