بقعه امامزاده سید ولیدر نزديکی بقعه امامزاده زيد (ع) مزار ديگری به نام بقعه امامزاده سيد ولی قرار دارد که در جنب بازار کفاشها و بازار پاچنار واقع شده است. آن حضرت از نوادگان امام محمد تقی (ع) معرفی گرديده است. در بنای بقعه ايشان هيچ گونه نوشته و يا کتيبه تاريخی وجود ندارد. بنای بقعه مربع شکل و هر ضلع آن تقريباً سه متر و نيم است و شاه نشين هايی به عمق دو متر يا دو متر ونيم بر وسعت حرم از چهار جانب می افزايد. ضريح فلزی به ابعاد 2*3 متر مربع با کتيبه های قرآنی و اشعاری از محتشم به خط نستعليق، اخيراً ساخته شده و برروی مرقد نصب گرديده است. ضريح قبلی از جنس چوب و متعلق به دوره قاجاريه بوده است.
بقعه امامزاده سيد ولی اخيراً بازسازی گرديده و در جوار آن خوابگاهی سه طبقه برای طلاب علوم دينی ساخته شده است. در شمال و غرب بقعه مسجدی از دوره فتحعلی شاه قاجار به يادگار مانده است.

آدرس: انتهای بازارکفاش ها، روبروی مدرسه شیخ عبدالحسین


print
rating
  نظرات