بقعه سر قبر آقا 

این آرامگاه با گنبد فیروزه فامش مشخص است‌.آقا سید زین العابدین حسینی نخستین امام جمعه تهران در عهد ناصرالدین شاه و همچنین همسر ضیاءالسلطنه‌، دختر ناصرالدین شاه‌ بوده است‌. گفته می‌شود پدر سید زین العابدین حسینی‌، سید ابوالقاسم حسینی‌، در زمان فتحعلی‌شاه سال‌ها امام جمعه تهران و داماد بزرگ فتحعلی‌شاه بوده است‌.

بقعه از چهار ایوان شرقی‌، غربی‌، شمالی و جنوبی تشکیل شده است‌. ایوان شمالی دارای تزیینات آینه کاری و گچ‌بری و اشکال هندسی است‌. ایوان شمالی پشتی (جنوبی‌) دارای آجر کاری است و از دو حجره تشکیل شده است‌. ایوان غربی دارای گچ‌بری و مقرنس کاری است‌. ایوان شرقی نیز دارای طاق رومی و آجر کاری همراه کاشی کاری است‌. داخل ایوان‌ها و حرم جا به جا می‌توان شمایل آقا زین العابدین حسینی را دید. حرم آینه کاری این بقعه با لاله‌های قرمز رنگ‌، روشنایی خاصی به این مکان بخشیده است‌. اتاق‌های مقرنس‌، رواق‌های زیبا، آینه کاری‌، گنبد و صندوق چوبی گره کاری شده و تزیینات مختلف بر جا مانده از دوره ناصرالدین شاه‌، توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند. مساحت تقریبی آرامگاه ۳۰۰۰۰ مترمربع است‌.

در کنار مقبره سید زین‌العابدین‌، مقبره همسرش‌، ضیاءالسلطنه‌، نیز وجود دارد. در یکی از ایوان‌های این آرامگاه نیز شخصیت هایی چون ناظم الاطباء و سید مهدی امامی‌، از چهره‌های سیاسی دوران پهلوی دوم‌، مدفون هستند.

آدرس: چهارراه مولوی خیابان صاحب جمع  


print
rating
  نظرات