کلیسای حضرت مریم (موزه مردم شناسی آرداک مانوکیان)
کلیسای حضرت مریم در سال ۱۹۳۸، همزمان با افزایش جمعیت ارامنه در تهران‌ به عنوان مرکز و اولین خلیفه‌گری مستقل ایران که تا پیش از آن‌، کلیساها تحت پوشش خلیفه گری ایران و هندوستان فعالیت می‌کرد، ساخته شد. پلان کلیسا از داخل وخارج صلیبی شکل است. در سال ۱۹۴۵، با اتمام جنگ جهانی دوم‌، به دست شادروان گاره گین کاتولیکوس به نام کلیسای حضرت مریم تقدیس شد.

سالن کلیسا گنجایش بسیاری دارد و در حیاط آن مجسمه یادبود یپرم‌خان‌ ارمنی، از مبارزان صدر مشروطیت‌ قرار دارد.

آدرس: خ جمهوری، خ میرزا کوچک خان


print
rating
  نظرات