سردر باغ ملیسر در باغ ملی طی سال های 1301 تا 1304ه.ش، به عنوان دروازه ورود به میدان مشق، که محوطه ای نظامی در اختیار قشون بود احداث شد. مدتی پس ازساخت دروازه فکر ایجاد اولین باغ عمومی شهر تهران به نام باغ ملی، در اراضی داخل میدان مشق، مطرح و طرح آن تهیه شد و به اجرا درآمد و نام دروازه میدان مشق به سردر باغ ملی تغییریافت. باغ ملی چندسالی بیشتر بر جا نماند اما نام این باغ بر سردر میدان مشق باقی ماند و مردم سردر باغ ملی را به عنوان نماد تاریخ معاصر تهران و معماری خاص تهران قدیم می شناسند. این بنا دارای2 نمای بیرونی و درونی و کار استاد جعفرخان معمار کاشانی است. سردر دارای یک سواره رو و دو پیاده رو در طرفین مي باشد که هر سه آن ها دارای دروازه های چدنی است و در زمان خود از بهترین مصالح (سنگ، آجر، چوب، آهن و برنز) به بهترین شکل معقول و کارا ساخته شده است. در معماري سردر باغ ملی تلفیق سبک ایرانی و اروپایی به خصوص در کاشی کاری و کلاه فرنگی به طور مشخص اجرا شده است. سردر باغ ملی علاوه بر نقاره زنی، دیده بانی و دروازه تردد نظامی در واقع حکم بنای یادبود فتح تهران در کودتای سوم اسفند سال1299ه.ش توسط رضا خان را داشت. درآن زمان نقاره خانه شهر از ایوان ارگ به این سردر منتقل شد. بعد از مدتی این رسم منسوخ شد و به همین خاطرسردر باغ ملی به عنوان آخرین نقاره خانه تهران معرفی می شود.

آدرس: میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی


print
rating
  نظرات