خانه مشیر الدوله پیرنیاعمارت مشیرالدوله از بناهای مشهور دوره قاجار است که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه ساخته شده است و محل سکونت صدر اعظم ،حسن پیرنیا مشهور به مشیرالدوله بود .این بنا در خیابان منوچهری ،حد فاصل لاله زار و فردوسی قرار دارد که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است.
پس از مرگ مشیرالدوله بخشی از این حیاط از عمارت اصلی تفکیک و به عنوان مطب پسر مشیرالدوله استفاده شده است.بعدها هم از سوی وراث به فروش رسیده و بنای اصلی وقف دولت ایران شد که اکنون به موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسلامی و طب مکمل اختصاص دارد .
حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله سیاستمدار ،تاریخدان و حقوق دان اهل تبریز بودکه چهار دوره نخست وزیر ایران در دوران حکومت احمد شاه شد.وی در 10 سال آخر عمرش اغلب به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثار با ارزشی همچون تاریخ ایران باستان و داستان های ایران قدیم و حقوق بین الملل را نوشت.

print
rating
  نظرات